top of page

Dịch vụ trả lương

1_edited_edited.jpg

Xử lý biên chế có thể là một công việc đòi hỏi nhiều lao động, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ với số lượng nhân viên hạn chế. Chúng tôi cung cấp quy trình xử lý bảng lương hiệu quả, đáng tin cậy với chi phí hợp lý, bao gồm in hoặc gửi trực tiếp phiếu lương, quản lý các khoản khấu trừ, trợ cấp và khấu lưu, nộp các biểu mẫu thuế bảng lương tiểu bang và liên bang hàng quý và cuối năm và thực hiện thanh toán thuế điện tử, cũng như toàn diện báo cáo bảng lương để giúp bạn quản lý nhân viên và điều hành doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả.

Rien à réserver pour l'instant
bottom of page