top of page

Dịch vụ đăng ký ô tô

shutterstock_1975992836.jpg

Giấy phép lái xe quốc tế của bạn  là một hình thức nhận dạng hợp lệ ở 150 quốc gia trên toàn thế giới và chứa thông tin tên, ảnh và tài xế của bạn. Nó dịch thông tin nhận dạng của bạn sang 10 ngôn ngữ - vì vậy nó có thể nói ngôn ngữ ngay cả khi bạn không.

 

Hầu hết các quốc gia đều đề nghị cấp Giấy phép Lái xe Quốc tế.

Nothing to book at the moment
bottom of page