top of page

bảo hiểm nhân thọ

shutterstock_1499325092 (1)_edited.jpg

TẠI SAO BẢO HIỂM NHÂN THỌ? 
Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ khỏi bị mất thu nhập do tử vong. "Quyền lợi tử vong" này thay thế cho việc mất thu nhập mà một gia đình có thể phụ thuộc vào.
 


Bạn đã bao giờ tưởng tượng cuộc sống của những người thân yêu mà bạn bỏ lại sẽ như thế nào trong trường hợp một cái chết thương tâm chưa?  Nếu không tính đến những mất mát về tình cảm, vợ / chồng bạn sẽ tiếp tục chu cấp cho gia đình như thế nào? Khi thu nhập dừng lại, rất tiếc là không có hóa đơn và chi phí. Tiền sẽ đến từ đâu để giữ mái nhà trên đầu của họ, có thức ăn trên bàn, quần áo để mặc, hóa đơn phải trả, tiền học đại học, quỹ hưu trí để lên kế hoạch? Tất cả những câu hỏi này có thể được trả lời một cách đơn giản với bảo hiểm nhân thọ. 

Ngoài ra, một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cũng có các quyền lợi về sinh hoạt. Các chính sách này có tích hợp tiết kiệm (tích lũy tiền mặt) để cho phép chủ sở hữu tiết kiệm một cách có hệ thống cho các mục tiêu trong tương lai như tiết kiệm đại học, nghỉ hưu, v.v. Những khoản tiết kiệm này sẽ được hoãn thuế, như 401 (k) và IRA. Việc sử dụng giá trị tiền mặt cũng có thể được miễn thuế. Hơn nữa, trong hầu hết các trường hợp, trợ cấp tử tuất sẽ được liên bang miễn thuế. Bảo hiểm nhân thọ cũng là một thành phần quan trọng của kế hoạch bất động sản.
 

Có hai loại bảo hiểm nhân thọ chính, có thời hạn và vĩnh viễn.
 

Hier gibt's gerade nichts zu buchen
bottom of page