top of page

bảo hiểm nhân thọ

shutterstock_1499325092 (1)_edited.jpg

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

Chúng ta đang sống lâu hơn nhờ những tiến bộ trong công nghệ và đột phá y tế.  Bạn có chuẩn bị nếu bạn sống lâu hơn thu nhập của mình không? Ngày nay, hầu hết người Mỹ quan tâm đến việc làm thế nào để họ nghỉ hưu một cách thoải mái. Thật đáng buồn là hầu hết các công dân cao tuổi ngày nay không có sự đảm bảo về tài chính cho những năm hiện tại và tương lai của họ. Một số người buộc phải quay trở lại lực lượng lao động để có thể theo kịp với chi phí sinh hoạt cao, đối mặt với chi phí gia tăng trong các lĩnh vực như thực phẩm và thuốc theo toa. 

Với cuộc suy thoái gần đây, người dân Mỹ đã mất một phần đáng kể giá trị trong tài khoản hưu trí của họ.  Ngoài ra, hầu hết không tin tưởng rằng An sinh xã hội sẽ ở đó khi họ nghỉ hưu. Corporate America đã trở nên khó khăn hơn trong kế hoạch nghỉ hưu và lương hưu của nhân viên. Không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều người Mỹ cảm thấy chán nản về tương lai nghỉ hưu của họ. 

Một phương tiện quan trọng trong việc tiết kiệm và lập kế hoạch nghỉ hưu là Niên kim. 

Nothing to book at the moment
bottom of page