top of page

DỊCH VỤ THUẾ

shutterstock_1892228848 (1)_edited.jpg

Các vấn đề về thuế không tự biến mất - chúng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, không chỉ khi tiền phạt và tiền lãi tăng lên mà còn do căng thẳng mà việc giao dịch với IRS và các cơ quan thuế khác có thể gây ra. Nếu bạn đang gặp khó khăn về thuế, hãy để chúng tôi giúp bạn giải quyết. Các chuyên gia thuế có kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi sẽ cung cấp đánh giá thực tế và bí mật về vị trí và các lựa chọn của bạn, làm việc với bạn để phát triển một kế hoạch có thể đạt được nhằm giải quyết các vấn đề về thuế của bạn và có kinh nghiệm trong việc thương lượng Đề nghị Thỏa hiệp với IRS thay mặt bạn. Chúng tôi nhanh chóng, hiệu quả, giá cả phải chăng và kín đáo. Hãy để chúng tôi giúp bạn giải quyết các vấn đề về thuế, chấm dứt căng thẳng mà họ gây ra và lấy lại sự yên tâm cho bạn.

Nothing to book at the moment
bottom of page