top of page

bảo hiểm chung

Cho dù một doanh nghiệp sở hữu hoặc cho thuê không gian của mình, bảo hiểm tài sản là điều bắt buộc. Bảo hiểm này bao gồm thiết bị, biển báo, hàng tồn kho  và đồ đạc trong trường hợp hỏa hoạn, bão  hoặc trộm cắp. Tuy nhiên, các sự kiện tàn phá hàng loạt như lũ lụt và động đất thường không được bảo hiểm theo các chính sách bảo hiểm tài sản tiêu chuẩn. Nếu khu vực của bạn dễ xảy ra những vấn đề này, hãy kiểm tra với công ty bảo hiểm của bạn để định giá một chính sách riêng.

Nothing to book at the moment
bottom of page