top of page

bảo hiểm chung

Khi người lao động đầu tiên đã được thuê, bảo hiểm bồi thường cho người lao động phải được thêm vào chính sách bảo hiểm của doanh nghiệp. Điều này sẽ bao gồm điều trị y tế, tàn tật  và trợ cấp tử vong trong trường hợp một nhân viên bị thương hoặc chết do kết quả của công việc của anh ta với doanh nghiệp đó. Ngay cả khi nhân viên đang thực hiện công việc có vẻ rủi ro thấp, chấn thương do trượt ngã hoặc các tình trạng y tế như hội chứng ống cổ tay có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường đắt đỏ.

Nothing to book at the moment
bottom of page