top of page

bảo hiểm chung

Nếu một thảm họa hoặc sự kiện thảm khốc xảy ra, hoạt động của doanh nghiệp có thể sẽ bị gián đoạn. Trong thời gian này, doanh nghiệp của bạn sẽ bị giảm thu nhập do nhân viên của bạn không thể làm việc tại văn phòng, sản xuất sản phẩm  hoặc thực hiện các cuộc gọi bán hàng. Loại bảo hiểm này đặc biệt áp dụng cho các công ty  yêu cầu một vị trí thực tế để kinh doanh, chẳng hạn như các cửa hàng bán lẻ. Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh bồi thường cho một doanh nghiệp về thu nhập bị mất trong những sự kiện này.

Bằng cách có bảo hiểm phù hợp, một doanh nghiệp có thể tránh được tổn thất tài chính lớn do một vụ kiện tụng hoặc sự kiện thảm khốc. Kiểm tra với công ty bảo hiểm của bạn để biết những hình thức bảo hiểm nào được khuyên dùng cho loại hình kinh doanh của bạn và thực hiện các kế hoạch đó càng sớm càng tốt.

Nothing to book at the moment
bottom of page